Vacature

Vacature coördinator bouw en infrastructuur (m/v)

Het schoolbestuur opent een vacature met het oog op de aanwerving vanaf 01 september 2022.
Het gaat om een voltijdse betrekking.

PROFIEL

 • Onderschrijven van de visie en missie van Briljant
 • Diploma bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Pluspunt: bezit van een pedagogisch diploma
 • Kennis en inzicht in technische bouwvaardigheden
 • Ervaring met lezen en nakijken van lastenboeken en inschatten van infrastructuurkosten
 • Notie van welzijnsaspecten, energiebeheer en milieuaspecten
 • Beschikken over sterke administratieve, digitale en communicatieve vaardigheden
 • Sociaal vaardig en een teamspeler zijn
 • Vlot bereikbaar en beschikbaar voor de schooldirecteurs, de lokale preventieadviseurs, de campusraden en het schoolbestuur
 • Engagement om continu verder te ontwikkelen via studie en nascholing
 • Rijbewijs bezitten en beschikken over een eigen wagen
 • Relevante opleidingen zijn een meerwaarde

TAAKOMSCHRIJVING

 • Ondersteunen van de scholen / directeurs met aandacht voor de verschillende niveaus binnen het onderwijs: kleuter en lager, secundair AGION, het agentschap voor infrastructuur in onderwijs, werkt met een vaste contactpersoon: voor het hele schoolbestuur van Briljant ben jij die contactpersoon
 • Uitwerken toekomstgerichte visie op infrastructuur en opstellen masterplannen samen met het schoolbestuur, campusraad, directeurs, dienst financiën, dienst personeel, architecten en studiebureaus.
 • Bewaken van lange en korte termijnplannen van de infrastructuur
 • Voorbereiden en coördineren van bouw- en renovatiedossiers in nauw overleg met de campusraad / schoolbestuur, de directies van de scholen en andere betrokkenen
 • Opvolgen van al de administratieve verplichtingen die AGION en eventuele andere subsidiërende instanties opleggen
 • Opvolgen van de lopende bouwprojecten vanaf ontwerpfase over deelname aan werfvergaderingen, + en – werken, tot en met de voorlopige en definitieve oplevering
 • Rapporteren op regelmatige basis aan de campusraad / schoolbestuur en de directeurs
 • Samenwerken met de plaatselijke directeurs, lokale preventieadviseurs, financieel directeur, campusraden en schoolbestuur

WIJ BIEDEN

 • Een voltijdse opdracht
 • Verloning volgens de barema’s van het departement onderwijs
 • Verzekeringen en kilometervergoeding voor verplaatsingen in opdracht, tussenkomst in de telefoonkosten
 • Werkruimte op de maatschappelijke zetel, laptop en de nodige software
 • Opdracht verlengbaar na het schooljaar 2022-2023, mits positieve evaluatie

Sollicitaties kunnen digitaal ingezonden worden tot uiterlijk 1 juli e.k. op het adres van de voorzitter van het schoolbestuur, wim.vanasch@briljantvzw.be
Elke kandidatuur wordt met alle discretie behandeld.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek in de week van 4 juli.
Na advies van de selectiecommissie gebeurt de aanstelling door het schoolbestuur.

De vzw christelijke scholen Briljant vormt het schoolbestuur van 15 scholen in gewoon en buitengewoon
basisonderwijs en gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met een totaal van ruim 5.000
leerlingen.