Vacature

Vacature administratief medewerker
Putte/Peulis

De vzw christelijke scholen Briljant vormt het schoolbestuur van 15 scholen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs en gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met een totaal van 4.800 leerlingen.

Wij zoeken een administratief medewerker (m/v) met ingang van 1 september in onze
scholen Peultje in Peulis en Vrije basisschool in Putte voor een deeltijdse opdracht.

Profiel

 • je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs dat geschikt is voor het ambt van administratief medewerker (basisonderwijs). De nodige info hierover vind je op desite van Onderwijs Vlaanderen
  (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/)
 • je stemt in met de missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant
 • je kan individueel werken, maar ook collegiaal samenwerken met andere collega’s op een school, waaronder leerlingen, ouders, leerkrachten en directie
 • je beschikt over administratieve kwaliteiten (opvolgen, ordenen, …)
 • je kan probleemoplossend denken
 • je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk in overleg met directies, ouders,…
 • je bent vertrouwd met de computer en je kan vlot werken met alle digitale middelen
 • je bent bereid de nodige nascholingen te volgen

Persoonsgebonden competenties

 • je kan goed plannen en organiseren
 • je bent creatief
 • je kan goed communiceren
 • je neemt je verantwoordelijkheid indien nodig
 • je bent resultaatgericht
 • je bent zelfstandig
 • je kan goed samenwerken
 • je bent flexibel

CONCRETE TAAKOMSCHRIJVING

ONTHAAL EN OPVANG

 • je onthaalt bezoekers
 • je verzorgt het telefonisch onthaal
 • je verwerkt de berichten die toekomen op het secretariaat van de school

LEERLINGENADMINISTRATIE

 • je beheert het administratief dossier van de leerlingen vanaf de inschrijving tot het verlaten van de school.
 • je beheert de administratie van de ongevallenverzekering
 • je verzorgt de dienstverlening in verband met de aanvraag van studiebeurzen, kinderbijslag, abonnementen

FINANCIELE EN MATERIELE ADMINISTRATIE EN ORGANISATIE

 • je houdt de leerlingfacturatie bij
 • je bereidt contracten met de leveranciers voor
 • je beheert de voorraden
 • je inventariseert het didactisch materiaal
 • je organiseert en beheert de toegewezen aspecten van het archief
 • je verzorgt de toegewezen communicatie vanuit de school
 • je staat in voor de elektronische communicatie met het schoolbeheerteam

PROFESSIONALISERING

 • je reflecteert over je eigen functioneren en bent bereid om indien nodig bij te sturen
 • je volgt nascholing, implementeert de verworven kennis en deelt je deskundigheid
 • je neemt deel aan op schoolniveau georganiseerde loopbaanbegeleiding

OVERLEG EN SAMENWERKING

 • je werkt samen vanuit de missie, visie en inspiratie van de school
 • je handelt naar en houdt toezicht op het naleven van het pedagogisch project van de school
 • je werkt actief mee aan de realisatie van de actiepunten van de school uit het schoolwerkplan
 • je neemt deel aan vergaderingen in functie van je opdracht
 • je werkt samen met het secretariaat van de scholengemeenschap en de secretariaten van de scholen van de scholengemeenschap
 • je voert administratieve taken uit in opdracht van de directeur

WIJ BIEDEN U

 • verloning volgens barema’s van het departement onderwijs diploma ten minste bachelor barema 158 / diploma ten minste HSO barema 202
 • werkruimte in de school
 • opdracht verlengbaar na het schooljaar 2023-2024
 • voor bijkomende informatie: contactopname met Ann Verstappen (CoDi basisonderwijs) 0476 99 47 73

Sollicitaties kunnen digitaal ingezonden worden tot en met 14 april 2023 op het volgend adres wim.vanasch@briljantvzw.be

Elke kandidaatstelling wordt met alle discretie behandeld.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.