Organisatie

Briljant Directie De Hoef Maurice Afgevaardigde Bestuurder
Maurice De Hoef
afgevaardigde bestuurder
Briljant Raad Van Bestuur Mathieu Martens
Mathieu Martens
afgevaardigde bestuurder
Briljant Afgevaardigde Bestuurder Jan Van Deuren
Jan Van Deuren
afgevaardigde bestuurder

Directie

Briljant Coordinerend Directeur Chris Lambrechts
Christel
Lambrechts
coördinerend directeur basisonderwijs
Briljant Coordinerend Directeur Annick Van Asch
Annick
Van Asch
coördinerend directeur
secundair onderwijs
Briljant Financieel Directeur Jan Van Craen
Jan
Van Craen
financieel
directeur

Algemene Vergadering

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vzw, met een aantal bevoegdheden die haar door de wet zijn toegewezen. De leden zijn begaan met al hun scholen. Zij denken en handelen in de geest van de missie en visie van de hele groep ‘Briljant’ en van de opvoedingsprojecten van de scholen. Op deze wijze behartigen zij het doel van de vereniging.

Raad van Bestuur

Godelieve Bellekens gewezen directeur basisschool Heist-Centrum
Kristel Damen bankier
Jos De Ceuster accountant
Maurice De Hoef ing. Bouwkunde / Beëdigd Landmeter-Expert
Jos Gorris verzekeringsmakelaar
Marie Josee Kempen Zuster van het H. Hart van Maria – Berlaar
Godfried Kwanten afdelingshoofd KADOC KU-Leuven
Filip Laeveren advocaat
Hilde Lambrechts stafmedewerker financiën Zorggroep Zusters van Berlaar

Ingrid Marsé gewezen verpleegkundige
Mathieu Martens gewezen directeur zorgcentrum
Danny Pauwels advocaat
Eric Spits verzekeringsmakelaar
Wim Van Asch ir. Computerwetenschappen
Ria Van Dessel vrederechter
Jan Van Deuren onderwijscoördinator Zusters van Berlaar
Guy Van Hemelen gewezen adjunct-directeur Sint-Lambertusinstituut
Kim Vervoort stafmedewerker personeelsdienst

Campusraden

De campusraden vormen het eerste aanspreekpunt voor de plaatselijke directeurs. De leden van de campusraden denken mee na en bewaken de werking en kwaliteit van de plaatselijke school.