Vacatures

Preventieadviseur niveau 3 / niveau 2

Wij zoeken een preventieadviseur niveau 3 / niveau 2 (m/v) met ingang van 01 september 2022 voor scholen van de scholengemeenschap Briljant basisonderwijs en voor een school van de scholen-gemeenschap Briljant secundair onderwijs.

Coördinator bouw en infrastructuur

Het schoolbestuur opent een vacature met het oog op de aanwerving vanaf 01 september 2022. Het gaat om een voltijdse betrekking.

Directeur BaO Berg en Onzea Heist-op-den-Berg

In de basisscholen Berg en Onzea, is de taak van directeur vacant met ingang van 1 september 2022. Het gaat om een voltijdse betrekking.

Directeur Heilig Hartschool Koningshooikt

Het schoolbestuur van de gesubsidieerde vrije basisschool Heilig Hartschool te Koningshooikt, Schoolstraat 10, meldt de vacature voor een voltijds ambt als directeur, waar te nemen vanaf 1 september 2022.

Directeur Sint-Lambertusinstituut

Het Sint-Lambertusinstituut is een moderne domeinschool STEM met nauwe banden met de industrie.
Het schoolbestuur opent een vacature met het oog op de aanstelling van een DIRECTEUR (m/v) voor indiensttreding op 1 september 2022 (voltijds).

Ornament Stars 2

“We kunnen elkaar versterken in het begeleiden van onze leerlingen. We wisselen kennis en ervaringen uit en leren van elkaar. Door het bundelen van onze krachten kunnen we leerlingen nog meer laten schitteren. Daarom vind ik het boeiend en inspirerend om deel uit te maken van Briljant.”

Leerkracht – Sigrid Wouters

Ornament Stars 1@2x