Visie

Identiteit

Wij bieden gewoon en buitengewoon onderwijs aan in Berlaar, Beerzel, Hallaar, Heist-op-den-Berg, Itegem, Koningshooikt, Peulis, Putte en Wiekevorst.

Een rijke en verscheiden traditie vormt de basis voor het verhaal dat we vandaag samen verder willen schrijven. Met een eigentijds onderwijsproject bereiden we onze leerlingen stapsgewijs voor op een eigen plek in de samenleving van morgen.

We verwelkomen kinderen vanaf 2,5 jaar in de kleuterklassen en begeleiden hen doorheen het basisonderwijs. Onze brede waaier aan studierichtingen in het secundair onderwijs biedt jongeren slaagkansen in zowel de beroepswereld als in alle studiemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Onze samenwerking steunt op een gemeenschappelijke inbreng vanuit elke school met respect voor elk pedagogisch project. We werken toekomstgericht in een sfeer van verbondenheid en onderlinge solidariteit. Elke school is daarbij uniek en evenwaardig.

Samen schitteren we als
een Briljant

Ornament Stars 2

“De stichters van onze scholen hebben er steeds naar gestreefd om naast de overdracht van kennis en vaardigheden ook de taal van het hart te spreken, en deze taal te leren spreken aan kinderen en jongeren. Ook binnen het schoolbestuur Briljant willen we deze traditie verder zetten: geen organisatie zonder inspiratie!”

Afgevaardigde bestuurder – Jan Van Deuren

Ornament Stars 1@2x

Waarvoor we samen gaan

Briljant Christelijke School Samen Gaan

Vzw christelijke scholen Briljant heeft een droom voor opvoeding en onderwijs. Iedere jongere krijgt de kans om te schitteren als een briljant in al zijn facetten. Deze kleurrijke woordenwolk illustreert onze kijk op leren en leven op school.

– Kleuteronderwijs
– Lager onderwijs

– Secundair onderwijs
– Buitengewoon onderwijs

Waarvoor we samen staan

Eigentijds christelijk onderwijs is verankerd in de traditie van het verleden: het onderwijsideaal van de zusters van Berlaar, het project van Sint-Lambertus en van het Buitengewoon Onderwijs Instituut Mevrouw Govaerts Heist-op-den-Berg, de missie van vrije basisschool Hallaar en Heist-op-den-Berg, Heilig Hartschool Koningshooikt, Parochieschool Peulis en vrije basisschool Putte.

In vzw christelijke scholen Briljant neemt elke school deel aan het bestuur. We doen samen wat samen kan en laten in de eigen school wat daar best gebeurt.

De bestuurlijke samenwerking verloopt op basis van plaatselijke verankering (campusraden) enerzijds en de vertegenwoordiging van elke school in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering anderzijds.

Briljant School Spelende Kinderen Speelplaats
Briljant School Samen Staan We Voor

In een sfeer van vertrouwen en hartelijkheid werken we samen om onze geactualiseerde opvoedingsprojecten te realiseren. We verwelkomen gastvrij – onze christelijke waarden indachtig – kinderen van welke sociaal-culturele achtergrond dan ook. Met aandacht en zorg voor alle leerlingen laten we het unieke in hen aan bod komen. We bieden hen ruimte en kansen om te groeien; een proces met vallen en opstaan. Wie het daarbij moeilijk heeft, mag rekenen op extra ondersteuning en warme aandacht.

Het hele schoolteam heeft in dit groeiproces een erg belangrijke rol, dit in samenwerking met de ouders en in een open contact met de lokale gemeenschap.

Vzw christelijke scholen Briljant wil vanuit deze samenwerking sterker staan voor de uitdagingen van vandaag en morgen.